Kroz javni poziv, koji će biti objavljen ovih dana u Bugojnu, počet će aktivnosti na formiranju spiska nezaposlenih porodilja u 2015., koje imaju pravo na jednokratnu pomoć općine Bugojno.

”Pravo na ovu vrstu pomoći imaju porodilje koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, sa stalnom adresom stanovanja u Bugojnu”, kazao je pomoćnik načelnika u Službi za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu Sead Karahodžić.

Dodao je kako je za tu namjenu, u općinskom proračunu osigurano 32.000 KM, te da će visina iznosa jednokratne pomoći zavisiti od broja porodilja u prošloj godini, piše Fena.

”Približno ista sredstva isplaćena su za 152-ije nezaposlene porodilje u 2014., a odluka o isplati jednokratne pomoći počela se primjenjivati od 2012.”, naglasio je.

Pravo na jednokratnu pomoć nemaju porodilje u stalnom radnom odnosu, budući da one ostvaruju drugi vid naknade, koja je regulirana aktualnim zakonskim propisima.

The following two tabs change content below.

About The Author

Ostavi komentar

Email adresa nije obavezna, isto tako neće biti objavljena.