Sve osobe koje iznajmljuju sale za svadbe, a koje zarađuju i po nekoliko tisuća KM po jednoj svadbi, moraju biti u sustavu PDV-a jer njihova godišnja dobit prelazi 50 tisuća KM, potvrdio je Ratko Kovačević iz Uprave za neizravno oporezivanje.

”Osobe koje iznajmljuju sale za svadbe, a koje se po jednoj svadbi naplaćuju i po nekoliko tisuća KM, sasvim je logično da bi morala biti u sustavu PDV-a iz razloga što sigurno prelaze prag od 50.000 KM. Na kraju, ono što je također važno za napomenuti, radi se o neizravnim porezima, a to znači da taj porez ne plaćaju obveznici (vlasnici sale), jer oni samo ispostave fakturu s PDV-om, a tu ukupno fakturu, pa i PDV plaća krajnji korisnik tj. kupac”, rekao je Kovačević za Bljesak.info.

Kovačević kaže kako svaka osoba koje se bavi oporezivom djelatnošću u skladu sa Zakonom o PDV-u, a iznajmljivanje prostora je oporeziva djelatnost PDV-om, ima zakonsku obavezu registrirati se u sustav PDV-a kod Uprave za neizravno oporezivanje.

”Onog trenutka kada prelazi prag godišnjeg oporezivog prometa u iznosu od 50.000 KM ili je vjerojatno da će u toj godini preći spomenuti prag oporezivog prometa”, upozorio je Kovačević.

Kod spomenutih poreznih uprava, prema Kovačevićevim riječima, obveznici plaćaju izravne poreze, a to su porez na dohodak i porez na dobit za ostvarenu gospodarsku djelatnost, te doprinose za mirovinsko-invalidsko osiguranje i doprinose za zdravstveno osiguranje.

Kovačević je podsjetio na činjenicu da bilo tko se želi baviti nekom gospodarskom djelatnošću, bilo fizička ili pravna osoba, mora biti registriran za obavljanje te djelatnosti.

Proces registracije je takav da osoba prvo vrši registraciju djelatnosti kojom će se baviti kod nadležnog suda. Nakon toga odmah ima obavezu da se prijavi kod nadležne entitetske uprave (Porezne uprava Federacije BiH, Porezna uprava Republike Srpske ili Porezna uprava Brčko distrikta), a sve u ovisnosti na kojem području BiH ima sjedište.

Zakonski propisi u HNŽ-u

Adisa Hamzić, stručna savjetnica za odnose s javnošću Porezne uprave FBiH je rekla za Bljesak.info kako prema odredbama Zakona o porezima Hercegovačko neretvanske županije iznajmljivanje sala ili salona za svadbe pod zakup nije oporezivo.

”Međutim, prema odredbama Zakona o porezu na dobit gospodarskih društava, ukoliko iznajmljivanje sala ili salona za svadbe vrše pravne osobe, oni su obveznici poreza na dobit po osnovu ostvarene dobiti, a ukoliko navedenu imovinu iznajmljuju fizičke osobe oni su obvezinci poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak”, rekla je.

Hamzić je istaknula kako i pravne i fizičke osobe koje izdaju svoje sale ili salone za svadbe su suglasno odredbi člana 4. Zakona o fiskalnim sustavima obveznici evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja i izdavanja fiskalnih računa.

Pružanje usluga fotografiranja oporezive djelatnosti PDV-om

Kada su u pitanju fotografi koji po jednom vjenčaju zarade i preko tisuću KM, iz Porezne uprave su nam rekli kako su oni za izvršene usluge dužni plaćati porez na dohodak u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak.

Svatovi u Hercegovini su prava prilika za zaradu i pokretanje posla i ”okretanje love”.

Prosječni svatovi u Hercegovini koštaju minimalno 20 tisuća KM, a većina tog novca se daje ”na ruke” bez dobivenog računa za pružene usluge. Parovi koji se odluče uploviti u bračnu luku najviše novca moraju izdvojiti za iznajmljivanje sale za svatove.

U Hercegovini se sale plaćaju po broju gostiju, odnosno ”po stolici” koja u prosjeku košta 50 KM.

No, ono što je u svemu upitno je koliko svadbenih salona prijavljuje stvarnu dobit koja zasigurno nije mala.

About The Author

Ostavi komentar

Email adresa nije obavezna, isto tako neće biti objavljena.