Na današnji dan se slave žene diljem svijeta, njihovi ekonomski, socijalni i politički uspjesi. Poštovanje, ljubav i priznanje – to su glavne riječi kojima se danas opisuje ovaj dan. Ipak, može se primijetiti kako se, s godinama, sve više gubi osnovni značaj “Osmog Marta”.

Cijela redakcija portala moja.ba želi sretan i ponosan “Međunarodni Dan Žena” svim našim čitateljicama, majkama, bakama, kćerima, djevojkama, studenticama, radnicama – onima s poslom, i onima na birou, domaćicama, zemljoradnicama i svim ženama međunarodno.

U Današnje vrijeme ovaj vrlo važan da za emancipaciju žena u društvu se svodi na poklanjanje cvijeća, poneku lijepu riječ ili gestu. Nekim ženama je ovaj dan povod da izađu, druže se, zabave (iako ne trebaju posebni razlozi da se ovako ponašaju kad god požele) – no, nekad je ovaj dan značio mnogo više, predstavljao je dan borbe, dan izlaska iz patrijarhalnih okvira reakcionarne povijesti koja je žene stoljećima tretirala kao građane drugog reda.

Međunarodni Dan Žena već tradicionalno se slavi 8. ožujka svake godine, kod nas se još uvijek popularno naziva “Osmi Mart”. U početku se dan nazivao “Međunarodni Dan Radnih Žena”, a obilježavao se kao socijalistički politički događaj – s vremenom dan je postao dio kulture mnogih zemalja, prije svega u Istočnoj Europi, Rusiji i zemljama bivšeg socijalističkog bloka.

Kroz radničku i socijalističku borbu, ideju koja je po prvi puta, bez diskriminacije, ženu i muškarca tretirala kao jednako važna ljudska bića – žene su svojim angažmanom postigle brojne pobjede protiv nejednakosti, seksizma i drugih nepravdi koje su proizlazile iz neravnopravnosti spolova.

Danas, više no ikad, važno je podsjetiti kako sva prava, koja žene danas imaju, nisu bila jednostavno “dana”, za njih su se morale izboriti, a ta borba često je bila žestoka i teška. Ponekad se čini da žene ne priznaju svoja prava te se same stavljaju u neke okvire, jer danas ponovno svjedočimo temeljitom revizionizmu koji ženu ponovno gura sve dublje u okove patrijarhalnog sistema.

No, vratimo se u povijest. “Dan Žena” prvi je puta proslavljen 28.2.1909. u SAD-u nakon deklaracije Socijalističke Partije SAD-a. U srpnju iduće godine organizirana je “Međunarodna konferencija žena” koja je prethodila sastanku Druge Socijalističke Internacionale iste godine u Kopenhagenu.

Inspirirani od strane američkih socijalista, njemački socijalisti Luise Zietz i Clara Zetkin predložili su proglašenje “Međunarodnog Dana Žena” kao dan borbe za jednaka prava i prava žena da glasaju.

Već iduće godine, 18.3.1911., dan je obilježen u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj. Diljem tadašnje Austo-Ugarske organizirano je čak 300 demonstracija. U Beču su žene masovno izašle na ulice i nosile transparente koji odaju počast žrtvama Pariške Komune.

1913. u Rusiji žene su proslavile dan zadnje nedjelje u veljači (prema julianskom kalendaru). 1917. u Sankt Petersburgu je obilježen “Dan Žena”, zadnja nedjelja u veljači bila je tada, prema gregorijanskom kalendaru, 8. ožujak. Tada je izbila i “Februarska Revolucija”.

Odmah nakon Oktobarske revolucije iste godine, Aleksandra Kollontai zatražila je od Lenjina da se službeno uvede “Dan Žena” što je i učinjeno.

Kada je dan kasnije postao i praznik, sovjetske vlasti dale su proglas u kojem je stajalo: “Praznik se proglašava u ime izvanrednih podviga sovjetskih žena u izgradnji komunističkog društva, u ime njihove obrane domovine za vrijeme Velikog Patriotskog Rata (op.a. Drugi svjetski rat), njihovog herojstva i nesebičnosti na fronti i u pozadini – Dan se također proglašava u ime doprinosa žena u jačanju prijateljstva među ljudima i u ime njihove borbe za mir”.

Borba žena za ravnopravnost, vlastito dostojanstvo i suverenost od izrabljivačke ideologije masovne potrošnje – koja svakodnevno ženu prikazuje na ponižen, seksistički i nepravedan način – esencijalan je faktor u borbi svih ljudi svijeta za oslobođenje, radnička prava i život slobodan od eksploatacije svih vrsta.

The following two tabs change content below.

MarijaAna

Nova mora ćeš moći otkriti tek kad stekneš dovoljno hrabrosti da iz vida izgubiš obalu.

About The Author

Nova mora ćeš moći otkriti tek kad stekneš dovoljno hrabrosti da iz vida izgubiš obalu.

One Response

  1. Anon

    Super članak, treba više pričati o položaju u društvu i pravima, to je ono što bi se doista trebalo slaviti na Dan žena

    Odgovori

Ostavi komentar

Email adresa nije obavezna, isto tako neće biti objavljena.