Treću godinu za redom Mostarci su zaplesali protiv nasilja nad ženama. Naime, u sklopu kampanje ”One billion rising” u Mostaru je danas održana plesna revolucija na Španjolskom trgu.

”One billion rising – Jedna milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama, je jedna globalna kampanja protiv nasilja nad ženama, kao i gradovi širom svijeta i mi smo prepoznali i pridružili joj se već treću godinu za redom. Cijela ideja je počela od Eve Ensler, autorice ‘Vagininih monologa”’, rekla je Tajma Tiro jedna od organizatorica ove manifestacije, ističući kako je manifestacija postala popularna i svake godine će se truditi biti što bolji i kreativniji, jer ovo je problem o kojem se treba govoriti.Također, u Nansen dijalog centru u Mostaru u sklopu ove kampanje održana je i javna tribina pod nazivom: Nasilje nad ženama; čija je odgovornost? Uloga medija i društva u izvještavanju i sprječavanju nasilja nad ženama.

”Cilj ove tribine je bio utvrditi koliko su mediji odgovorni za borbu protiv nasilja, koliko promoviraju nenasilno ponašanje te da se vidi koliko smo društveno odgovorni, odnosno kako društvo reagira na nasilje”, istaknula je Aldijana Trbonja Tule, program menadžerica Udruge Žena BiH i sudionica Tribine.

”U tom smislu smo razgovarali kao psiholozi, novinari socijalni radnici, aktivisti nevladinih organizacija, građani da li su adekvatni mehanizmi pomoći žrtvama nasilja, da li je država priznala nasilje kao javni problem i kakvu pomoć i podršku daje žrtvama nasilja. Generalni je zaključak da je nasilje zaista društveni problem ali da i dalje treba raditi na promociji ovoga problema, odnosno treba dalje senzibilizirati one koji rade sa žrtvama nasilja i one koji rade sa počiniteljima nasilja. Također, država treba ojačati postojeće mehanizme pomoći žrtvama nasilja i osigura neku široku podršku od svih kako bi žrtve nasilja mogle bilo kome da se obrate i ovi da im pomognu, dakle različite nevladine organizacije, različite ustanove, škole, osnovne i srednje, fakulteti i tako dalje. Smatram da smo izašli sodređenim zaključcima koji će biti primjenjivi u gradu Mostaru, a posebno vezano za primarnu prevenciju, dakle rad s djecom u osnovnim i srednjim školama”, rekla je Aldijana Trbonja Tule.

”Nemam konkretnih podataka o broju žena koje su do sada odlučile prijaviti nasilje, žene se teško odlučuju na prijavljivanje nasilja. Problem je malo veći. To je začarani krug jer mi smo konzervativna sredina.  Mnogo je razloga za njihov strah, počevši od ekonomske ovisnosti o parneru, s obzirom da je kao što sam rekla, naše društvo patrijarhalno, to sramota. Šira javnost ne prepoznaje problem te se svaljuje krivica na žrtvu, koja tako nema podršku, onda nema hrabrosti da se stim problemom suoči”, rekla nam je Tiro.

Nositelji ove kampanje su Vijeće mladih Grada Mostara, Udruga Žena BiH i Podružnica psihologa Hercegovine

 

The following two tabs change content below.

MarijaAna

Nova mora ćeš moći otkriti tek kad stekneš dovoljno hrabrosti da iz vida izgubiš obalu.

About The Author

Nova mora ćeš moći otkriti tek kad stekneš dovoljno hrabrosti da iz vida izgubiš obalu.

Ostavi komentar

Email adresa nije obavezna, isto tako neće biti objavljena.