Od 1. siječnja 2016. godine zaposlene majke troje i više djece u Crnoj Gori, koje imaju 25, odnosno 15 godina radnog staža, primati će doživotnu mjesečnu naknadu, javlja agencija Anadolija.

Prvog dana naredne godine na snagu stupaju izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koje će obradovati oko pet tisuća žena u Crnoj Gori.

Majke troje i više djece, sa 25, odnosno 15 godina radnog staža, ali i nezaposlene majke koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina, te roditelji i njegovatelji osoba sa posebnim potrebama, primati će mjesečnu naknadu.

Ili naknada ili plaća

”Imajući u vidu da će primjena odredbi Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koje se odnose na naknadu za žene koje su rodile troje i više djece, početi od 1. siječnja 2016, do tog roka će se donijeti odgovarajući podzakonski akt, kojim će se propisati koji su dokazi potrebni za ostvarivanje prava, jer će i on početi sa primjenom od dana kao i odredbe Zakona“, kazali su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja za AA.

Žena koja ispunjava uvjet za naknadu, morati će da se odluči između naknade i plate, odnosno naknade i mirovine. To znači da se ne može primati i plaća i naknada, odnosno penzija i naknada. Zakonom je propisano da jedan od roditelja-njegovatelja, koji njeguje i brine o osobi koje je korisnik osobne invalidnine, neovisno od radnog i mirovinskog statusa, ima pravo na novčanu naknadu.

 

”Ustavom Crne Gore predviđeno je da majka i dijete uživaju posebnu zaštitu, te da država treba da stvara uslove u kojima se potiče natalitet i pozitivan priraštaj stanovništva. Isto tako, konkretni podaci pokazuju da Crnoj Gori duži niz godina prijeti negativna stopa rasta, odnosno sve manji priraštaj i brže starenje stanovništva. Ovakvi podaci važe za oko dvije trećine općina, a gotovo da su pravilo u svakoj većoj općini Crne Gore. Četvero ili više djece ima samo 11 posto žena“, kazali su u Liberalnoj partiji.

The following two tabs change content below.

Ostavi komentar

Email adresa nije obavezna, isto tako neće biti objavljena.