”U Hercegovačko-neretvanskoj županiji glavna problematika socijalnog rada je ta što u ovoj županiji nije donesen zakon u oblasti zaštite prava djece i majki. U tom pogledu ta kategorija nam je nezaštićena jer nemamo dječji doplatak, porodiljnu naknadu, nikakve privilegije kakve imaju djeca u drugim županijama Federacije ”, rekla je Alma Kozo predsjednica udruženja socijalnih Hercegovačko-neretvanske županije radnika na međužupanijskom sastanku socijalnih radnika koji se održao u srijedu u clubu Aleksa u Mostaru.

U Zapadno-hercegovačkoj županiji socijalna slika prema riječima Radmile Gašpar, ravnateljice Centra za socijalni rad u Širokom Brijegu, je bolja u odnosu na druge županije.

Ipak, ističe kako se ova županija najčešće suočava sa problemima poput obiteljskog nasilja i delikvencije maloljetnika koji se javljaju zbog teške materijalne situacije.

Kada je u pitanju sam položaj socijalnih radnika u ovoj županiji Gašpar kaže kako na Zavodu za zapošljavanje ima dovoljno socijalnih radnika, a u službama ih treba biti više.

”Ako se kod nas osnuje Udruga socijalnih radnika ZHŽ-a prvo što ćemo uraditi je tražiti da se socijalni radnici prestanu upisivati na fakultet. Što imamo od toga što ih svake godine završi 70-80 ili 100 Socijalni rad, kad idu na biro ili se idu zapošljavati po drugim poslovima”, rekla je Gašpar.

Današnji sastanak socijalnih radnika i njihovih udruženja iz Zeničko-dobojske, Hercegovačko-neretvanske i Zapadnohercegovačke županije je organizirala Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini.

Cilj ovog sastanka je razmjena iskustava i dobrih praksi o pitanjima sa kojima se socijalni radnici svakodnevno susreću.

The following two tabs change content below.

About The Author

Ostavi komentar

Email adresa nije obavezna, isto tako neće biti objavljena.