U Crnoj Gori od danas se primjenjuje izmijenjeni Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, prema kojem majke sa troje i više djece imaju pravo na doživotnu mjesečnu naknadu, kao i roditelji ili staratelji djece sa posebnim potrebama, piše Srna.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, oko sedam tisuća žena u Crnoj Gori može ostvariti pravo na doživotnu naknadu.

Predviđeno je da majke sa troje i više djece koje imaju 25 godina radnog staža primaju po 330 eura, kao i majke sa četvoro i više djece koje imaju 15 godina radnog staža, piše Srna.

One majke koje imaju troje i više djece i 15 godina radnog staža, a prijavljene su Zavodu za zapošljavanje Crne Gore primaće po 193 eura. Roditelji ili staratelji djece sa posebnim potrebama dobijati će također mjesečnu naknadu u iznosu od 193 eura.

Žena koja ispunjava uvjet za naknadu, morati će da se odluči između naknade i plaće, odnosno naknade i mirovine. To znači da se ne može primati i plaća i naknada, odnosno mirovina i naknada.

U cilju što bolje primjene zakona, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je propisalo pravilnik, prema kojem će se rukovoditi centri za socijalni rad kada je riječ o doživotnoj naknadi za majke troje i više djece.

The following two tabs change content below.

Ostavi komentar

Email adresa nije obavezna, isto tako neće biti objavljena.