CARE International Balkan sa sjedištem u Sarajevu uz pokroviteljstvo Člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr Mladena Ivanića i u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH – Agencijom za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, organizira međunarodnu konferenciju “Očinstvo i ravnopravno angažiranje očeva u roditeljstvu na Balkanu: praksa, politike i istraživanja”, koja će se održati u periodu od 12-13. studenog 2015. godine u Hotelu Terme Ilidža, Hrasnička cesta 14 u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, sa početkom u 9:00.

Ovu konferenciju organizira CARE International Balkan, u partnerstvu sa lokalnim nevladinim organizacijama i uz podršku CARE Norveške, Austrijske razvojne agencije, OAK Fondacije i Vlade Švicarske.

Cilj konferencije je da promovira najbolje prakse i politike koje pružaju podršku očevima i starateljima da budu aktivnije uključeni u sve aspekte brige o djetetu i obiteljskog života. Pozvali smo međunarodne i europske stručnjake i stručnjakinje da podijele sa nama dosadašnja saznanja iz ove oblasti, pri čemu će poznati stručnjak iz Sjedinjenih Američkih Država dr Gary Barker predstaviti jedinstveni izvještaj “Očevi u svijetu danas”, prvi izvještaj takve vrste o očinstvu u cijelom svijetu. Osim toga, biće razmijenjena i mišljenja o trenutnim naporima u širem regiji Balkana.

Ova Konferencija je sastavni dio aktivnosti “Dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu“, inicijative koja je fokusirana na uključivanje dječaka i muškaraca u promoviranje rodne ravnopravnosti i rješavanje svih oblika nasilja. U 2015. godini CARE i njegovi partneri su pokrenuli kampanju “Super tata”, u okviru globalne kampanje MenCare, čiji je cilj promoviranje uključenosti muškaraca kao ravnopravnih, odgovornih i nenasilnih očeva i staratelja.

Ova Konferencija predstavlja sjajnu priliku za predstavnike/ce vlada, istraživače/ice i predstavnike/ce NVO da saznaju više o postojećim programima koji rade sa muškarcima na polju rodno ravnopravnog očinstva, kao i da razgovaraju o modelima najbolje prakse i politikama uključivanja očeva kao dijelu državnih strategija rodne ravnopravnosti. Nedavno usvojeni Ciljevi održivog razvoja UN-a pružaju odgovarajući nivo podrške i odgovornosti za kreatore politika da zajedno sa istraživačima i aktivistima rade na polju rodne ravnopravnosti i rješavanju pitanja nasilja nad ženama i djecom kroz razvoj politika koje poboljšavaju ljudska prava i dobrobit obitelji.

The following two tabs change content below.

About The Author

Ostavi komentar

Email adresa nije obavezna, isto tako neće biti objavljena.