U okviru kampanje “(Ne) Diskriminacija rodilja u F BiH“, Udruga “Žene ženama” danas je u Mostaru organizirala druženje s novinarima kako bi se razgovaralo o ostvarivanju prava na rodiljinu naknadu, kampanji za izjednačavanje prava trudnica i rodilja u Federaciji BiH i doprinosu medija u ostvarivanju zacrtanih ciljeva kampanje.

Globalna poruka kampanje koja je danas poslana javnosti te zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u F BiH je da “rodiljino pravo nije privilegija nego pravo”.

Kako se moglo čuti tijekom razgovora, kampanja ima svrhu donijeti regulative o rodiljinim naknadama koja će biti jedinstvena za sve osobe na federalnoj razini, uključujući i osnivanje fonda iz kojeg će se vršiti isplata rodiljinih naknada za zaposlene i nezaposlene osobe koje koriste rodiljsko odsustvo (žene i/ili muškarci), piše Fena.

Također, svrha je uključiti što veći broj građana, nevladinih organizacija i stručne javnosti iz te oblasti koji će doprinijeti donošenju javnih politika (zakona i fonda) koji će biti prihvaćeni u svim županijama F BiH.

Mirjana Penava, direktorica nevladine organizacije Forma F iz Mostara, koja u partnerstvu s Udruženjem Žene ženama provodi ovaj projekt, podsjeća kako u Federaciji BiH postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse.

“Naknade su vrlo neujednačene po županijama jer je okvirni federalni zakon dao mogućnost županijama da ga usklade sa svojim zakonodavstvom, navodeći negativan primjer HNŽ-a gdje je, tek na pritisak nevladinih organizacija, 2008. donesena odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći od 400 KM. Zakon o radu, i raniji i novousvojeni, tretira samo dužinu trajanja rodiljskog odsustva. I jedan i drugi zakon jednako tretiraju ovo pitanje i propisuju trajanje rodiljskog odsustva u razdoblju od jedne godine neprekidno, što je dosta napredno rješenje. Međutim, iako Zakon o radu propisuje da žena ima pravo na naknadu za vrijeme trajanja rodiljskog odsustva, ne regulira tko ima obvezu isplate ove naknade niti iz kojih izvora se financira”, napominju iz Udruge “Žene ženama”.

U provedbi kampanje, uz Udrugu “Žene ženama”, sudjeluju i udruge “Žene Trnova“, “Žena Tuzle“, “Žena Orašja“, “Forma F” (Mostar), Centar za pravnu pomoć ženama (Zenica), Udruženje žena “Most” iz Jablanice, “Glas žene” iz Bihaća i Centar za građansku suradnju (Livno).

The following two tabs change content below.
Najveća sreća u životu je uvjerenost da smo voljeni – voljeni zbog toga kakvi jesmo ili još više, usprkos tome kakvi jesmo

About The Author

Najveća sreća u životu je uvjerenost da smo voljeni – voljeni zbog toga kakvi jesmo ili još više, usprkos tome kakvi jesmo

Ostavi komentar

Email adresa nije obavezna, isto tako neće biti objavljena.