Sarajevski otvoreni centar danas je predao prijedlog amandmana Parlamentarnoj skupštini BiH, kojim bi se u Izborni zakon BiH uključila odredba o obveznoj kvoti od 50 posto muškaraca i žena na izbornim listama, uz naizmjenično redanje kandidatkinja i kandidata na listama, javlja Fena.

Parlamentarna skupština BiH prošle godine formirala je interresornu radnu grupu za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH kako bi se izradile izmjene i dopune Izbornog zakona BiH.

Ravnopravno sudjelovanje

”Tijekom dosadašnjeg rada ove grupe uočili smo da se ni u jednom trenutku nije spominjalo pitanje ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca u političkim procesima. Zato smo predložili da predstojeće izmjene Izbornog zakona BiH obuhvate amandmane kojim će se unaprijediti sudjelovanje žena u parlamentima i zastupničkim tijelima općina i gradova”, rekao je izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra Saša Gavrić na pres-konferenciji ispred Parlamentarne skupštine BiH.

U pogledu dodjele mandata ako netko svoj mandat ustupi stranci u slučaju da postane ministar ili slično Sarajevski otvoreni centar predlaže da se i ti mandati dodjeljuju manje zastupljenom spolu.

U proteklih 10 godina, i pored kvota od 33 posto, a od 2013. i 40 posto za izborne liste, broj izabranih žena u rijetko kojem zakonodavnom/predstavničkom tijelu prelazi nivo od 20 posto.

”Konačni cilj je da se odmaknemo od ovih 20 posto da bi postigli 40 posto zastupljenosti žena u zakonodavnim tijelima, što je zadato međunarodnim standardima i Zakonom o ravnopravnosti spolova”, kazao je Gavrić.

Programska koordinatorica Sarajevskog otvorenog centra Maida Zagorac poručila je da će ovaj Centar u narednim danima provoditi razgovore sa političkim strankama u BiH da bi se omogućila ravnopravna zastupljenost oba spola na izbornim listama i u tijelima vlasti.

Promjene u 2016.

U promjenama i događajima koji očekuju javnost u 2016. godini Sarajevski otvoreni centar je izdvojio Festival LGBT filma, koji se ove godine organizira po četvrti put u Sarajevu.

Također Usvajanjem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji FBiH je stovrila uvjete za sustavnu borbu protiv rodno zasnovanog nasilja.

Federacija BiH od usvajanja zakona pa do danas nikada nije ispunila zakonsku obavezu sufinanciranja sigurnih kuća u iznosu od 70%. 2015. godine  Vlada FBiH je zaključila da odredba iz člana 35. nije jasna. Umjesto da traži tumačenje ove odredbe, Vlada je odlučila da pristupi izmjenama i dopunama  ovog zakona.Predložene izmjene zakona predviđaju da sigurne kuće moraju imati status ustanove, te da se više neće finansirati sigurne kuće kao  takve, nego će iste dobijati podršku po smještenoj žrtvi, a sama federalna vlada  će utvrđivati cijenu smještaja.
Sarajevski otvoreni centar, Medica Zenica i Vive žene Tuzla, ali i mnoge druge organizacije, na čelu sa organizacijama okupljenih  u Sigurnoj mreži BiH, suprotstavile su se ovoj ideji i predložile alternativno rješenje.

U siječnju 2016. SOC nastavlja lobirati članice_ove federalne vlade i parlamenta kako bi se došlo do rješenja koji će pružiti najbolju zaštitu žrtvama nasilja.

Porodiljne naknade i diskriminacija

SOC smatra kako su poboljšani zakoni o zabrani diskriminacije. Kada se ovaj zakon usvoji, BiH će biti druga država u Europi koja interspolnim osobama garantira eksplicitnu zaštitu od diskriminacije. Svakako, stvarna borba otpočinje tek kasnije, kada se prvi slučajevi diskriminacije LGBTI osoba krenu procesuirati, ali i ova promjena je veliki iskorak.

Također otpočinje borba za pravedniji način isplata  porodiljnih naknada u Federaciji BiH.
Veliki broj studija i izvještaja utvrdio je diskriminaciju na osnovu prebivališta (županija u kojem se živi) i sektora rada. Iste te studije i izvještaji predložili su i formiranje jedinstvenog fonda na nivou Federacije BiH. Premijer Novalić je u nekoliko navrata najavio formiranje takvog fonda.

U ovoj godini započinju diskusije o zakonu o životnom partnerstvu, borba za dostojanstven život transrodnih osoba, mijenjaju se izborni i Kazneni zakon.

The following two tabs change content below.

MarijaAna

Nova mora ćeš moći otkriti tek kad stekneš dovoljno hrabrosti da iz vida izgubiš obalu.

About The Author

Nova mora ćeš moći otkriti tek kad stekneš dovoljno hrabrosti da iz vida izgubiš obalu.

Ostavi komentar

Email adresa nije obavezna, isto tako neće biti objavljena.